• Ukoliko sumnjate ili vaše dijete doista ima poteškoća u jezično-govornoj komunikaciji, zatražite mišljenje i pomoć stručnjaka-logopeda.

  Ako i sami niste sigurni ili vašem djetetu možda još uvijek nije potrebna govorna terapija, obratite se logopedu i dobit ćete korisne savjete kako da mu i sami pomognete, te uz stručnu pomoć zajedno prevladate problem.

  Što se poteškoće ranije otkriju, a dijete prije uključi u logopedsku terapiju, napredak će biti brži i uočljiviji.

 • Glas i govor kao najučinkovitiji načini ljudskog komuniciranja stvaraju se u organima koji su osposobljeni za tu funkciju.

  Iako postoje i drugi načini komunikacije među ljudima, kada se ne upotrebljava glas, ipak je velika privilegija imati glas, a posebno zdrav glas.

  To najbolje znaju oni koji ga nisu nikada imali ili su ostali bez njega tijekom života.

 • Čovjek ne posjeduje neki specifični organ za proizvodnju glasa već je tijekom razvoja došlo do adaptacije njegovih dišnih organa i dijela organa za probavu kako bi se omogućila ta funkcija.

  Proizvodnja glasa i govora stalno se razvija i kontrolira pod utjecajem ostalih osjetila kao što su sluh, vid i ravnoteža, a sve to koordinirano je složenim funkcijama mozga, tj. središnjeg, ali i perifernoga živčanog sustava.

Logopedija

Logopedija se bavi prevencijom, dijagnostikom i tretmanom poremećaja govora, glasa, jezika, gutanja, slušanja, čitanja, pisanja i svih oblika komunikacije. Osim toga logopedi se bave primijenjenim i fundamentalnim istraživanjima u navedenim područjima.

Riječ logopedija dolazi od grčkih riječi ; logos (riječ) + paideia (odgoj).
Dvojezičnost

Dvojezičnost

Početkom 7. godine postupno slabi djetetova sposobnost usvajanja novih jezika. Djetetov mozak stvara odvojene sheme za svaki pojedini jezik. Rana dvojezičnost u djeteta s "predispozicijom" može poduprijeti nastanak mucanja.

Poremećaji glasa

Poremećaji glasa

Ljudsko biće ima posebnu sposobnost komunikacije, koja ga izdiže iznad svih ostalih živih bića. Ta je sposobnost iznimno bitna za postojanje ljudske vrste i za sve ono što se oko nas događa. To je ljudski govor.

Predčitačke vještine

Predčitačke vještine

Iako su čitanje i pisanje vještine koje dijete uči u školskoj dobi, da bi ono moglo nesmetano učiti i usvajati određena znanja potrebno je prije polaska u školu, točnije u predškolskoj dobi imati usvojene predvještine čitanja i pisanja, tj. predčitačke vještine

Facebook