dijagnostika i terapija

U privatnoj logopedskoj ordinaciji LOGOTHERAPIA – jezik, glas, govor vrši se logopedska dijagnostika i terapija djece, adolescenata i odraslih s poteškoćama glasa, te jezično-govorne komunikacije.

Na logopedski dijagnostički pregled (koji traje otprilike sat vremena) možete doći nakon narudžbe telefonom 01/46 18 600 ili mailom logotherapia@logotherapia.hr . Nakon toga, slijedi savjetovanje i/ili uključivanje u individualnu ili grupnu logopedsku terapiju dva do tri puta tjedno u trajanju od 45 do 60 minuta,  ovisno o vrsti i jačini poteškoće, te željama i mogućnostima dolazaka. Za vrijeme logopedske terapije kod djece, osobito one mlađe kronološke dobi savjetuje se prisutstvo i interakcija roditelja, s naglaskom na nastavak provođenja terapije i kod kuće.

Odabir, intenzitet i trajanje terapije za svakog pojedinca individualno je, te između ostalog ovisi i o njegovim redovitim dolascima.

dijagnostika i terapija

Facebook