razvoj jezika i govora

Razvoj jezika i govora od rođenja do sedme godine

U promatranju napredovanja djeteta razvoj govora ima izuzetno veliko značenje, jer je govor do danas, bio i ostao osnovni način komunikacije među ljudima. Govor ima neprocijenjivu ulogu u svakodnevnom životu, odgoju, obrazovanju, te kasnije u profesionalnom djelovanju. Da bi se on pravilno razvijao tj. da bi dijete njime ovladalo moraju biti ispunjeni neki osnovni biološki, sociološki i psihološki uvjeti (npr. dobro zdravlje, uredno razvijeni govorni organi, uredan sluh, uredan intelektualni razvoj, potpuna, tj. funkcionalna i pedagoški stimulativna obitelj, te sredina bogata mnoštvom raznolikih, između ostalog i govorno-jezičnih poticaja…)

Najintenzivniji razvoj govora i jezika obuhvaća prve tri godine života i odvija se po predvidivim fazama. Dijete prolazi faze od prvog krika, glasanja, do voljnog sudjelovanja u razgovoru u kojem izražava svoje misli, osjećaje, stavove i potrebe. Predgovorno razdoblje počinje rođenjem i traje do 9. mjeseca života djeteta. Nakon njega, slijedi govorno razdoblje, koje obilježava pojava prve riječi sa značenjem od 9. do 15. mjeseca, pa razdoblje pojave prvih rečenica od 18. do 24. mjeseca, te razdoblje naglog širenja rječnika i usvajanja gramatičnosti od 24. do 36. mjeseca.

U prvim mjesecima života svakog djeteta iznimno su važni govorno-jezični poticaji. Odmah nakon rođenja dijete se vokalno sporazumijeva s okolinom. Plač je prvo vokalno izražavanje neugodnih osjećaja djeteta, čije značenje najbolje razumije majka, kojoj ono poručuje da je gladno, žedno, uznemireno, da ga nešto boli ili mu smeta. Na taj način dijete obavještava majku o svojim stanjima, potrebama, te već u najranijoj fazi komunicira s njom. Igrajući se svojim govornim organima, ono počinje stvarati mnoštvo različitih glasova. Ta vokalna igra slična je kod svih beba, bez obzira na jezično okruženje i u toj se dobi ne razlikuje čujuće od gluhog djeteta. Nakon 6. mjeseca dijete urednog sluha počinje namjerno i osmišljeno proizvoditi glasove materinskog jezika (dok kod slušno oštećene djece ovakva produkcija glasova izostaje).

Slušanjem glasova iz okoline dijete počinje razlikovati ugodne i neugodne, poznate i nepoznate zvukove i glasove, te reagira na njih. Daljnjim rastom i razvojem stječe sposobnost imitacije glasova, slogova, te izgovaranja prvih riječi. Vrlo brzo uči da riječi predstavljaju objekte, akcije i mišljenja. Rječnik brzo raste i usvajaju se jezična pravila: sintaksa, morfologija, pragmatika. Baza materinskog jezika usvojena je u dobi s tri godine. Time je usvojen određen fond riječi, a dijete može kombinirati riječi u rečenice prema sintaktičnim i morfološkim pravilima. Pravilan izgovor svih glasova trebao bi biti u potpunosti usvojen do pet i pol godina.

Polaskom u školu, gdje dijete uči čitati i pisati, te formalno uči jezik, nastavlja se usvajanje jezika koji se uči i razvija cijeli život. Obično to usvajanje ide lako, s ugodom i bez napora. No, ako to nije tako, govorimo o različitim odstupanjima u razvoju jezika, od blažih (kada se blažom stimulacijom uspješno djeluje na razvoj govora i jezika kod djeteta) do težih (koji zahtjevaju ciljane vježbe za korekciju nastalih poremećaja).

Da bi dijete naučilo govoriti i ovladalo materinskim jezikom, ne trebaju mu posebni poticaji ili upute. Ponekad to može imati i suprotan efekt u smislu dosađivanja ili odvraćanja djeteta od jezika. Djetetov jezik potrebno je oblikovati razgovorom, pravilnim riječima (“jasan” izgovor, bez iskrivljavanja) i rečenicama (prilagođenim djetetovoj dobi) koje se odnose na ono čime se upravo bavi.

Roditelji potiču razvoj slušanja, razumijevanje jezika i govornu produkciju kroz interakciju sa svojim djetetom. Vrlo kompetentno potiču razvoj svih aspekata komunikacije svog djeteta s puno ljubavi i s dobrim namjerama, iako najčešće bez puno stručnosti i razumijevanja svojih postupaka.

Tijek razvoja govora i jezika vrlo je važan pokazatelj ukupnog djetetova razvoja, no njega mogu narušiti razni rizični faktori kao što su npr. rizična trudnoća,  prijevremeni porod i rođenje, niska porođajna težina, oštećenje sluha, moždana krvarenja, zanemarivanje djeteta ili pedagoška zapuštenost, psihičko ili fizičko zlostavljanje djeteta i sl. koji mogu biti rizični za uredan govorno-jezični razvoj.

Iako često ima slučajeva negiranja problema i poteškoća, u smislu tješenja da će maturacijom to dijete prerasti, vrlo često su upravo roditelji baš ti koji traže stučnu pomoć logopeda, budući da oni prvi primjete, uspoređujući govor svoga djeteta s govorom vršnjaka, da im dijete kasni u razvoju i usvajanju govora i jezika. Rano otkrivanje i prepoznavanje odstupanja, te rana prevencija i intervencija u vidu pojačane stimulacije razvoja govora i ciljanih vježbi spriječit će nastanak ozbiljnih poremećaja koji bi se negativno mogli odraziti na cjelokupni djetetov razvoj.

Prikazom kalendara ravoja govora i jezika sa simptomima odstupanja cilj je olakšati razumijevanje razvoja i prepoznavanje prvih znakova odstupanja, te potaknuti roditelje, odgajatelje, pedijatre i sve koji se bave zdravljem, odgojem i obrazovanjem predškolske djece na traženje i pružanje pravovremene pomoći.

Ovaj kalendar govorno-jezičnog razvoja nije dijagnostičko sredstvo, nego poticaj na promišljanje o očekivanom govorno-jezičnom razvoju, te eventualnoj potrebi traženja stručne pomoći.

Kalendar govorno-jezičnog razvoja

Dob djeteta

Uredan govorno-jezični razvoj

Simptomi usporenog razvoja

0-3 mj.

raspoloženja izražava glasanjem, smijanjem i plakanjem

ne reagira na jake zvukove

sluša glasove i druge zvukove

3-9 mj.

igra se govornim organima, stvara mnoštvo glasova

izostanak reakcije na poznati glas

na ugodne glasove odgovara smijehom, na neugodne plačem

nakon 6. mj. ne imitira glasove odraslih

nakon 6. mj. imitira glasove odraslih

nezainteresiranost za zvučne igračke

pojava slogovanja, npr. mamama, bababa…

ne smije se glasno

Dob djeteta

Uredan govorno-jezični razvoj

Simptomi usporenog razvoja

9-15 mj.

razumije geste, izraz lica i promjene u tonu glas, te odgovara na njih

ne brblja ili je brbljanje siromašno

razumije jednostavne upute i izvršava ih, npr. “Daj vode!”

ne odaziva se na svoje ime

razumije značenje više jednostavnih riječi

ne prepoznaje raspoloženja u glasu odraslih

slogovanje je bogato i sliči pravim riječima, npr. ma-ma, ba-ba, da-da…

ne javlja se prva riječ sa značenjem

javlja se prva riječ sa značenjem

ne ostvaruje očni kontakt sa sugovornikom

imitira nove zvukove i akcije

pogledom traži imenovani predmet

gestom, pokazivanjem ili

vokalizacijom pokazuje što želi

maše “pa-pa”

odmahuje glavom u značenju “NE”

odgurava stvari od sebe koje ne želi

pruža ruke da ga se primi

miče se od nepoznatih osoba

reagira na svoje ime

Dob djeteta

Uredan govorno-jezični razvoj

Simptomi usporenog razvoja

15-18 mj.

govori 5-20 riječi, uglavnom imenice

ne razumije “pa-pa” i ne govori

ponavlja riječi i fraze kao “daj piti”, “mama pa-pa”

ne razumije “NE”

intonacija brbljanja sliči intonaciji rečenice

ne razumije geste i ne koristi ih

odgovara na pitanje “Što je to?”

ne govori najmanje pet riječi

traži “Daj još!”

ne razumije jednostavne upute i jednostavna pitanja

slijedi jednostavne upute, npr. “Donesi medu!”

pokazuje što želi

pokazuje 1-3 dijela tijela

pokazuje dva ili više predmeta na slikama

donosi stvari da ih pokaže drugima

traži što želi vokalizacijom, pokazivanjem ili dodirivanjem

govori “pa-pa” i još neke ritualne riječi

protestira s “NE”, te odmičuči se

Dob djeteta

Uredan govorno-jezični razvoj

Simptomi usporenog razvoja

18 mj.-2 god.

koristi oko 50

prepoznatljivih riječi

ne slijedi i ne razumije jednostavne upute, npr. “dođi ovamo”,”donesi loptu”…

zna pokazati i imenovati svakodnevne stvari

ne slaže dvije riječi u rečenicu

oponaša zvukove životinja ili ih imenuje

ne imitira riječi i akcije odraslih

ponavlja riječi koje čuje

ne pokazuje dijelove na upit

slaže dvije riječi u rečenicu, npr. “Beba papa.”

nema početka kombinatoričke igre (stavljanja dva predmeta u međuodnose) i simboličke igre (igre pretvaranja)

počinje koristiti glagole i pridjeve

korisiti negacije: nema, ne

počinje koristiti zamjenice ja, ti, moje

zna pokazati pet dijelova tijela

razumije pitanja tko?, što?, gdje?

na postavljena pitanja odgovara adekvatno s “DA” ili “NE”

dobro imitira zvukove, riječi, kretnje odraslih

koristi jednu riječ ili kratke fraze za izražavanje emocija

Dob djeteta

Uredan govorno-jezični razvoj

Simptomi usporenog razvoja

2-3 god.

imenuje stvari svakodnevne upotrebe

ne odgovara na jednostavna pitanja

dužina rečenice je 2-3 riječi

ne postavlja pitanja

pita jednostavna pitanja

govor je nerazumljiv ukućanima, a osobito stranim osobama

odgovara na pitanja tko?, što?, gdje?

ne koristi jednostavne rečenice

uz imenice, glagole i pridjeve koristi zamjenice, priloge mjesta

ne voli slušati priče, pjesmice

počinje koristiti prošlo i buduće vrijeme

sluša kratke priče

Pridružuje iste boje

zna odnose: u, na, gore, dolje, ispod…

zna malo i veliko

shvaća opasnosti

ima složene rutine dnevnih aktivnosti, npr. priprema i odlazak na spavanje, prethodno kupanje

lista slikovnice i imenuje slike

uključuje se u kratki dijalog

verbalno uvodi i mijenja temu

izražava emocije

privlači pažnju riječima

Dob djeteta

Uredan govorno-jezični razvoj

Simptomi usporenog razvoja

3-4 god.

koristi rečenicu od 3-4 riječi

rječnik je siromašan

postavlja pitanja zašto?, kada?, što ako?

ne izgovara većinu glasova

koristi zamjenice

okolina ga ne razumije

povezano govori o stvarima koje su se dogodile

ne razumije dvostruke i trostruke upute

priča kraće priče, komentira događanja

ne koristi govor za rješavanje problema

zna svoje ime, godine i spol

nema interakcije s drugom djecom

odgovara na uputu koja uključuje tri radnje, npr. “Idi u sobu, nađi loptu i donesi je.”

s četiri godine prepoznaje osnovne boje

prilagođava svoj govor kada razgovara s mlađima od sebe

“čita” slikovnice

sluša priče oko 10 minuta

uključuje se u duži dijalog

zna igrati ulogu druge osobe u igri

traži dopuštenje

objašnjava kada ga sugovornik ne razumije

Facebook