Logopedska terapija

Logopedska terapija obuhvaća slijedeća područja:

  • poremećaje artikulacije,
  • govorne poremećaje,
  • poremećaje glasa funkcionalnih ili organskih uzroka,
  • poremećaje govornog jezika,
  • poremećaje pisanog jezika, poremećaje matematičkog i logičnog shvaćanja, ranu edukaciju i terapiju različitih teškoća govora kod djece, učenje s usana kod slušno oštećenih osoba, učenje govora kod gluhe djece, jezična terapija osoba oštećena sluha, terapija afazije i drugi jezičnih poremećaja neurogenog porijekla,
  • terapija hranjenja i gutanja,
  • terapija poremećaja uslijed povreda Eustahijeve tube,
  • podržavanje komunikacije kod osoba s oštećenjima mozga povezanih sa starenjem.

Facebook