kada kod logopeda

Što ukazuje na moguće poteškoće kod djeteta i kada kod logopeda?

 • Nepravilan izgovor glasova (artikulacijski poremećaji, dyslalie) npr. S, Z, C, Č, Ć, Š, Ž, DŽ, Đ, L, LJ, R, T, D, K, G
 • Jezične teškoće (leksičke dyslalie): usporeni razvoj govora, zaostao razvoj govora, nedovoljno razvijen govor i nerazvijen govor ili alalia; govor na granici dislalije i nedovoljno razvijenog govora, posebne jezične teškoće – PJT, disfazija – dysphasia)
 • Dvojezičnost
 • Priprema djece za školu (razvoj predvještina čitanja i pisanja – fonološke svjesnosti, grafomotornih vještina; razvoj predmatematičkih vještina…)
 • Teškoće čitanja, pisanja i računanja (dyslexia, dysgraphia i dyscalculia)
 • Teškoće učenja
 • Smetnje pažnje, koncentracije i hiperaktivnost (ADD, ADHD)
 • Nefluentan govor (poremećaj ritma i tempa govora: mucanje – balbuties, brzopletost – batharismus, usporen tempo govora – bradilalija, “skandirajući govor” )
 • Poremećaji glasa (promuklost ili dysphonia)
 • Teškoće govora nastale uslijed lezija središnjeg živčanog sustava: cerebrovaskularni inzult i trauma (aphasia)
 • Teškoće govora kod osoba s cerebralnom paralizom (dysarthria)
 • Teškoće govora kod osoba s oštećenjem sluha (nagluhost i gluhoća)
 • Teškoće govora kod osoba s mentalnom retardacijom

Logotherapia

Facebook