Blog

  • Iako su čitanje i pisanje vještine koje dijete uči u školskoj dobi, da bi ono moglo nesmetano učiti i usvajati...

  • Disleksija je jedna od nekoliko poteškoća u učenju. To je jezično utemeljen poremećaj konstitucijskog podrijetla...

  • Jedna od najčešćih poteškoća djece predškolske i školske dobi (u odraslih osoba prisutna u manjem postotku)...

  • Tečnost (fluentnost) pretpostavlja govorenje s lakoćom, bez oklijevanja, pogrešaka i ispravljanja...

  • Glas i govor kao najučinkovitiji načini ljudskog komuniciranja stvaraju se u organima koji su osposobljeni...

  • Jezični poremećaji mogu biti razvojni i stečeni. Razvojni jezični poremećaji se javljaju u razdoblju usvajanja jezika...