Logopedska terapija

Logopedska terapija

Logopedska terapija ovisi o dobi klijenta te vrsti i jačini poteškoće.

Svaka logopedska terapija odvija se individualno s terapeutom, iako postoji mogućnost grupnog rada, posebno u slučajevima kada to može dati djetetu mogućnost boljeg napretka.

 

Kod djece mlađe kronološke dobi, terapija se u većini slučajeva odvija kroz igru i prati djetetove interese, dok je kod starije djece terapija strukturirana kroz razne aktivnosti, ovisno o poteškoćama.

 

Intenzitet i učestalost logopedske terapije ovisi o vrsti i jačini poteškoće. Preporuka su kontinuirani dolasci na terapije optimalno 2 puta tjedno u trajanju od 45 minuta kako bi dijete/klijent ostvarili napredak.

 

U terapiji se služimo raznim didaktičkim sredstvima, već pripremljenim materijalima za poticanje ciljanih vještina i znanja, samostalno izrađujemo materijale koji pomažu svakom djetetu individualno da ostvari svoj potencijal.

 

U korekciji izgovora koriste se razna pomagala za razvoj oralne motorike (TalkTools), te set logopedskih sondi.

Ordinacija je opremljena i Digitalnim logopedskim setom koji se koristi u terapiji različitih poteškoća (artikulacijskih poremećaja, mucanja, poremećaja čitanja)

Trajanje logopedske terapije ovisi o puno faktora:

 

1. Uzroku, vrsti i jačini poteškoća
2. Redovitim dolascima
3. Dobi, motivaciji i radnim navikama djeteta
4. Suradnji terapeuta i djeteta
5. Suradnji roditelja u cijelom procesu

m

Način rada

Prije samog dolaska potrebno je telefonski ili putem maila dogovoriti termin za logopedski dijagnostički pregled, nakon čega se uključuje u logopedsku terapiju (2 ili više puta tjedno u trajanju od 45 minuta, ovisno o vrsti i jačini poteškoće).

Prilikom uključivanja u logopedsku terapiju, molimo sve korisnike da pročitaju kućni red i uvjete za uspješnu suradnju.

Ostale usluge

U našoj ordinaciji provodimo dijagnostiku, terapiju i savjetovanje djece, adolescenata i odraslih s jezičnim, govornim i komunikacijskim poremećajima. Nudimo kvalitetnu i profesionalnu uslugu uz individualizaciju pristupa svakom klijentu.

Logopedska procjena

Logopedska procjena uključuje razgovor s roditeljem, uzimanje anamnestičkih podataka te procjenu jezično – govorne komunikacije...

Priprema za školu

Iako su čitanje i pisanje vještine koje dijete uči u školskoj dobi, da bi ono moglo neometano učiti i usvajati određena znanja, potrebno je prije...

m

Savjetovanje roditelja

Logopedsko savjetovanje roditelja najčešće započinje već prvim obraćanjem logopedu (telefonskim putem, mailom ili SMS-om)...