Savjetovanje za roditelje

Savjetovanje roditelja

Logopedsko savjetovanje roditelja najčešće započinje već prvim obraćanjem logopedu (telefonskim putem, mailom ili SMS-om) pri sumnji da njihovo dijete ima poteškoće u jezično-govornoj komunikaciji.

Najčešće roditelji nisu sigurni trebaju li oni samo savjet stručnjaka logopeda ili njihovo dijete treba uključiti u logopedsku terapiju i/ili dodatne obrade nekih drugih stručnjaka (npr. pedijatra, neuropedijatra, audiologa, otorinolaringologa, psihologa, edukacijskog rehabilitatora…) te se često za pomoć prvo obraćaju logopedu.

Logopedsko savjetovanje nastavlja se i dalje, nakon logopedskog dijagnostičkog pregleda i uspostavljanja dijagnoze, donošenjem odluke o uključivanju djeteta u logopedsku terapiju, te davanjem korisnih smjernica i uputa o načinima poticanja djetetovog komunikacijskog i jezično-govornog razvoja (u svakodnevnim aktivnostima u kući i izvan nje). Traje tijekom cijele logopedske terapije s ciljem što bržeg napredovanja i ostvarivanja uspjeha, tj. uspješnom završetku započete logopedske terapije.

logopedska terapija. Defektolog logoped ...
m

Način rada

Prije samog dolaska potrebno je telefonski ili putem maila dogovoriti termin za logopedski dijagnostički pregled, nakon čega se uključuje u logopedsku terapiju (2 ili više puta tjedno u trajanju od 45 minuta, ovisno o vrsti i jačini poteškoće).

Prilikom uključivanja u logopedsku terapiju, molimo sve korisnike da pročitaju kućni red i uvjete za uspješnu suradnju.

Ostale usluge

U našoj ordinaciji provodimo dijagnostiku, terapiju i savjetovanje djece, adolescenata i odraslih s jezičnim, govornim i komunikacijskim poremećajima. Nudimo kvalitetnu i profesionalnu uslugu uz individualizaciju pristupa svakom klijentu.

Logopedska procjena

Logopedska procjena uključuje razgovor s roditeljem, uzimanje anamnestičkih podataka te procjenu jezično – govorne komunikacije...

Logopedska terapija

Logopedska terapija ovisi o dobi klijenta te vrsti i jačini poteškoće. Svaka logopedska terapija odvija se individualno s terapeuto...

Priprema za školu

Iako su čitanje i pisanje vještine koje dijete uči u školskoj dobi, da bi ono moglo neometano učiti i usvajati određena znanja, potrebno je prije...